Komunitní dům pro seniory

2017

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Příjezd na pozemek je ze západní strany, na něj navazuje parkoviště. Budova Komunitního domu pro seniory je řešena jako objekt jednopodlažní, východní část domu je dvoupodlažní. Hlavní vstup je ze západu, kde na parkoviště navazuje drobný veřejný předprostor s lavičkami a třemi novými stromy. Budova je navržena ve tvaru U a vytváří tak účelově vnitřní dvůr s polosoukromým prostorem. Na severovýchodní straně pozemku se nachází stávající autobusová zastávka.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Fasáda je z větší části řešena jako kontaktní zateplovací systém – šedá omítka s imitací dřeva, pod okny omítka v odstínu antracit. Ustoupené části fasády jako terasy jsou řešeny jako provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem.

Důležitým rysem domu je bílá linka, která probíhá nad okny kolem dokola budovy v 1. i 2.NP. Bílá linka se nad vstupem od parkoviště a společenským sálem zvětšuje jednak kvůli větší světlé výšky sálu, ale také kvůli zdůraznění vstupu.

DISPOZICE

V rámci komunitního domu je navrženo 25 bytových jednotek. Dispozice bytových jednotek je koncipována pro 2 obyvatele. Bytové jednotky jsou navrženy pro bezbariérové užívání, obsahují zádveří se šatnou, koupelnu, obytný prostor s kuchyňskou linkou a oddělenou ložnici. Obytné místnosti bytových jednotek jsou orientovány na jih, východ a západ.

Půdorys 1.NP
   
Půdorys 2.NP

Třináct bytových jednotek je umístěno v 1.NP a zbylých 12 bytových jednotek je umístěno v 2.NP.

Dispozice bytových jednotek se obměňuje dle třech obdobně navržených typů A, B, C.

Bytová jednotka A
       Bytová jednotka B
             Bytová jednotka C

Sdílené prostory komunitního domu jsou umístěny z větší části v jihozápadní hmotě domu. Zde je navržen víceúčelový sál, k němu přiléhá kuchyňka, a sociální zázemí sálu, úklid, sklad zahradní techniky, sklad židlí a místnost pro hru deskových her. V severovýchodní části je ze společných prostor umístěna kolárna, prádelna, sušárna a místnost pro popelnice. Z technických místností je v 1.NP umístěna elektro-místnost, v 2.NP je umístěna kotelna.

With: Technoprojekt, a.s. Type and year: 2017 Visualizations: Alice Kuchařová