Profil

*1986, Havířov

Barbora Štefková je autorizovaný architekt na volné noze se sídlem v Ostravě.

Vystudovala architekturu a urbanismus na Fakultě architektury v Brně. Studovala také na Technické univerzitě v Grazu v Rakousku, kde si oblíbila jízdu na kole v sukni.

Pracovala jako architekt v několika architektonických studiích v Brně a Ostravě. Na Novém Zélandě kontrolovala jako stavební dozor rekonstrukci budov univerzity, které byly zničeny zemětřesením.

Procestovala Nový Zéland, Jihovýchodní Asii, Jižní Ameriku až ztroskotala na plachetnici v Karibiku a vrátila se zpátky domů.

Pracovala v mezinárodním architektonickém studiu RMJM jako vedoucí architekt, kde řídila například projekt Páté budovy Moravskoslezského inovačního centra.

 

Ve své tvorbě dbá na koncepční jednoduchost, estetiku i účelnost, nadčasovost, udržitelnost a kvalitu použitých materiálů.

Důležitý je pro ni urbanismus, veřejný prostor a práce s prostorem, nesnaží se o wow efekt, ale o potržení atmosféry jednotlivých prostor.

Pokud je ta možnost, tak propojuje architekturu s uměním v různých formách.

Baví ji netradiční zadání a ke klientovi přistupuje s empatií.

 

” Při návrhu vycházím z místa i jeho omezení, naslouchám klientovi a současně se snažím vymyslet koncept tak, aby vzniklo něco jedinečného.

Přemýšlím o prostoru a prožitku, jaký z něj uživatel bude mít. Cítím zároveň zodpovědnost, protože ovlivňuji prostředí kolem nás.”