Winter Garden

Paskov, 2016

Jedná se o přístavbu zimní zahrady k stávající budově Komunitního centra a drobné stavební úpravy stávajícího objektu. Zimní zahrada bude sloužit jednak jako krytá terasa s posezením pro restauraci Komunitního centra. Také bude sloužit jako rozptylový prostor pro návštěvníky společenského sálu Komunitního centra.

SITUACE

Plánovaná přístavba zimní zahrady ke Komunitnímu centru se nachází v centrální části obce Paskov. Zastavěná plocha domu se zvýší o prostor zimní zahrady a to o 70 m2.

ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Zimní zahrada bude přistavěna k hlavní hmotě objektu Komunitního centra. Sklonem a výškou střechy bude kopírovat menší přisazenou hmotu objektu. Zimní zahrada se tak bude snažit respektovat stávající hmotu objektu. Střecha bude pultová uprostřed lomená o rozměrech cca 12,8×6,2 metrů. Výška čelní stěny bude cca 2,9m, výška na fasádě cca 5,9 m. Konstrukce zimní zahrady bude tvořena speciálními tenkými hliníkovými profily. Povrchová úprava hliníkové konstrukce bude komaxitem v antracitové barvě, tak aby ladila k barvám střech Komunitního centra.

PROPOJENÍ EXTERIÉRU S INTERIÉREM

Navržený koncept zimní zahrady umožňuje reakci na roční období a venkovní teploty tím, že čelní stěna zimní zahrady bude maximálně otevíratelná – bude skládatelná po jednotlivých dílech ke sloupkům. Na střeše zimní zahrady budou rozmístěna hlavně kvůli větrání čtyři posuvná okna.

STÍNĚNÍ

Stínění bude zajištěno stínící markýzou na střeše zimní zahrady. Součástí zimní zahrady bude také předsazená markýza, která bude připevněna na nosném profilu nad posuvnou stěnou. Střešní posuvná okna i stínění bude ovládáno nástěnnou řídící jednotkou. Textílie markýzy bude použita modrá s pruhy.

INTERIÉR

Provozně navazuje zimní zahrada na společenský sál. Bude spolužit jednak jako rozptylový prostor pro tento společenský sál v případě konání společenských akcí, ale hlavně pro posezení hostů restaurace Komunitního centra. Nově budou probourány také spojovací dveře do kuchyně pro lepší obsluhu zákazníků restaurace.

With: Technoprojekt, a.s. Visualizations: Alice Kuchařová