Kostel Seslání Ducha Svatého

Brno, 2014

HISTORIE

První myšlenka na stavbu kostela na sídlišti v Brno – Líšni se objevila již v roce 1985. Vzhledem k tomu, že do této městské části přišli v roce 1990 salesiáni, kteří se zaměřují na práci s dětmi a mládeží, bylo brzy jasné, že kostel bude součástí komplexu staveb – Salesiánského střediska mládeže. Působení a činnost salesiánů se promítly do celkové koncepce projektu – nejdříve vznikly budovy sloužící volnočasovým aktivitám dětí a mládeže a nyní přichází na řadu poslední etapa projektu – kostel se zázemím a ubytování salesiánů.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Tři provozy – tři budovy

Kostel a jeho přilehlé zázemí se skládá ze tří celků: samotného kostela, zázemí farnosti a komunitního centra. Budovy si mezi sebou ponechávají rozestupy a ukazují tak svou odlišnou funkci a možnost samostatného provozu.

Zasazení budov do svahu

Dominantní věž kostela vyrůstá ze svahu a takto jasně definuje svůj sakrální charakter. Svou hmotou navíc tvoří protiváhu svahu i terasovité nemocnici.

 

Sakrální charakter stavby

Věž kostela jasně definuje sakrální charakter stavby. Výrazným prvek kříže ve veřejném prostoru přibližuje kostel široké veřejnosti.

Veřejné prostory

Jednotlivé výškově úrovně veřejných prostor jsou spojeny schodišti a bezbariérovou rampou vinoucí se kolem kostela.

Výhled

Hmoty farní části je zasazena do terénu. Veřejný prostor na její střeše otevírá návštěvníkům kostela výhled z kopce.

 

KONCEPT

Zjednodušení

Tvar kostela vychází z klasické formy kostela s věží. Snaží se tuto formu zjednodušit. Věž pozvolně stoupá z hmoty kostela.

Salesiáni

Kostel má sloužit řádu Salesiánů, specializující se na práci s mládeží. Čelní pohled kostela nachází inspiraci v logu Salesiánů, které zobrazuje postavu držící dvě děti za ruce.

Dvě věže

Rozdělení kostela se promítne také ve vzhledu věže, ta je nyní rozdělena na dvě věže. Úmyslně jednu menší- symbolizující Evu a druhou větší- Adama.

Proříznutí stropu

Proříznutí stropu světlíkem nejenže tvoří vertikální linku kříže při pohledu na vstup. Ale také dotváří sakrální atmosféru v interiéru a stává se jedním z jeho hlavních prvků.

Kříž

Další důležitý symbol kříž se zobrazuje při vstupu do kostela. Nižší střecha u vstupu tvoří jeho horizontální část, věž s proříznutým stropem jeho vertikální část.

Posunutí

V proříznutí, které rozděluje kostel na půl, je kostel posunut. Posunutí způsobuje otevření vstupu na východní stranu a oltářního okna na západ.

 

FUNKCE

Budovy jsou rozděleny do 3 samostatně funkčních celků: samotný kostel, zázemí farnosti a komunitního centra.

Zázemí farnosti v sobě zahrnuje farní sál kanceláře, učebnu, pokoje pro hosty a garáže.

 

PROVOZ

Budovy jsou navzájem propojeny zázemím farnosti v 1.PP. Díky uzavřeným schodištím mohou prostory fungovat také zcela odděleně. V 1.NP budovy navzájem spojuje veřejný prostor. Rampa kolem kostela zajišťuje berbariérové řešení.

MATERIÁLY A KONSTRUKCE

Svislé konstrukce v 1.PP budou řešeny jako monolitické betonové stěny. Samotný objekt kostela a Dům komunity je řešen jako dřevostavba. Strop kostelní lodi je vynesen dřevěnými lepenými vazníky.

Pro fasádu je zvolen podélný obklad ze světlého dřeva. Tento materiál si klade za cíl zjemnit populární pestrobarevnost nově zateplených paneláků. Svým přírodním charakterem ale nepůsobí na sídliště brutálně jako beton.

Plasticky tvarovaná, pod úhlem zkosená okna kostela jsou inspirovány gotickými prvky a snaží se přinášet zdobnost oken sakrálních prostor moderní formou. Na fasádě kostela jsou navíc umístěná stejně tvarovaná svítidla.

 

DISPOZICE

Ve vstupní části kostela se nachází zpovědní místnosti, toalety, místnost pro rodiče s dětmi a sakristie. Hlavní část kostela s oltářním prostorem doplňuje křestní kaple, křížová cesta a zvednutý kůr pro zpěváky.

Zázemí farnosti v sobě zahrnuje farní sál, kanceláře, učebnu, pokoje pro hosty a garáže.

Dům komunity zajišťuje ubytování Salesiánů čtyřmi pokoji a společenskou místností. K modlení jim zde slouží kaple.

Budovy jsou navzájem propojeny zázemí farnosti v 1.PP. Díky uzavřeným schodištím mohou prostory fungovat také zcela odděleně. V 1.NP budovy navzájem spojuje veřejný prostor. Rampa kolem kostela zajišťuje bezbariérové řešení.

Pod oltářním prostorem se nevyskytují žádné místnosti záměrně.

Částečné druhé podlaží kostela poskytuje kůr pro zpěváky s varhany a také víceúčelovou místnost.

 

INTERIÉR

Interiér je laděn v barvě bílé, jakožto barvy čistoty a nevinnosti, a v odstínech béžové, pískovcová podlaha, dřevěné vazníky a nábytek.

V návrhu interiéru kostela je zakonponováno několik prvků křesťanské symboliky.

Na návrh interiéru se můžete podívat ZDE.

Type and year: Architectural competition, 2014 Location: Brno, Czech Republic Artist: Jan Melena