Provizorní výstavní hala

Brno, 2009

Temporární galerie se nachází v městském parku v blízkosti původního železničního viaduktu v rozvojové části města Brna.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Výstavní hala se skládá ze samotného výstavního prostoru, foyer s bookshopem, kavárny a zázemí. Jednotlivé části haly se vzájemně opticky propojují a odhalují. Kavárna je ze dvou stran prosklená, navazuje na foyer a zároveň se otevírá ven.

pudorys

Zimní zahrady nabízí nahlédnutí zvenku do výstavních prostor a zároveň poskytují výstavním exponátům nepřímé severní osvětlení.

pohledy

Osvětlení výstavního prostoru, kromě atrií, zajišťují také na sever orientované světlíky.

osvetleni

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Konstrukce haly je tvořena dřevěnými vazníky, na nichž jsou uloženy příhradové nosníky. Plášť haly je obložen dřevěným obkladem. Předprostor haly tvoří kruhové náměstí s lavičkami.

kcni reseni

OKOLÍ

Tvar náměstí byl inspirován leknínovým listem, na kterém je umístěna samotná hala symbolizující leknín. Původní cestičky v parku jsou zachovány a navázány na toto náměstí.

Location: Brno, Czech Republic Type and year: School project, 2009 Supervising teacher: Petr Pelčák