Nový život pro Kras, bývalý tovární areál

Brno, 2015

LOKACE

Areál se nachází v části Staré Brno, typické vnitřní periferii města Brna. To je vklíněno mezi střed města a vilovou rezidenční čtvrť Pisárky, vytváří pásmo přechodu z rušného centra do oblasti klidu. Značnou plochu této oblastí zabírá areál brněnského výstaviště, ohraničeného z jihu řekou Svratkou.

SITUACE_KRAS_1_1000_15_05

 

URBANISTICKÝ KONCEPT

1/ Území 

Kras, uzemí bývalé továrny, je lemováno řadou vyšších budov, teplárnou a komínem.

2/ Městské bloky 

Rozdělení území na bloky, které respektují měřítko stávající zástavby.

KOMAurban12_CZ

 

3/ Charakter nových budov

Částečně doplňujeme městské bloky, částečně navazujeme na solitérní zástavbu Brněnského výstaviště.

4/ Funkce 

Hlavní náplň území je bydlení, které je doplněno o veřejné funkce.

KOMAurban23_CZ

 

 5/ Doprava a parkování

Území je obslouženo veřejnou komunikací, parkování je jak na terénu, tak i v podzemních garážích.

6/ Veřejný prostor a zeleň

Pěší zóna je zakončena rozhlednou s veřejným prostorem, který vzniká ustoupením administratovní budovy.

KOMAurban34_CZ

 

SITUACE

 

NÁVRH VYBRANÉ BUDOVY

Systém KOMA modular

KOMA Modular je komplexní stavební systém.

SITUACE_KRAS_1_1000_15_05

Prostorové uspořádání

V projektu využíváme výhody modulární konstrukce. Umísťujeme do pravidelného rastru KOMA buněk buňky se specifickými funkcemi. Specifické buňky jsou odlišeny barvou a někdy vykonzolovány ven ze základní struktury. Vykonzolování jednotek není s modulárním systémem problém.

schema2

FUNKCE A DISPOZICE

KO- working

Sdílený pracovní prostor slouží pro nezávislé profesionály nebo k spolupráci pro různých osob. Nezávislí pracovníci mají možnost dodržovat běžnou pracovní dobu a mít své vlastní pracovní prostředí. V rámci ko-workingového centra lze využít pronajímatelné zasedací místnosti, dílny nebo využít prostor pro přednášky nebo výstavy.

Nezavíslý profesionál / Freelancer

Sdílený pracovní prostor využívají nejčastěji freelanceři. Typicky jde o samostatného živnostníka či podnikatele, který buď nemá žádné zaměstnance a nebo jich má tak málo, že je schopen své podnikání řídit sám bez cizí pomoci.

 

Půdorys 1.NP

final2 Model (1)

Půdorys 2.NP

final2 Model (1)

KO- housing

Nový způsob života, který klade důraz na vztahy mezi lidmi a zároveň zachovává nezávislost.

Koncept soukromí

schema

Spací kapsule

Zajišťují soukromí a jsou místem, kde se můžete schovat a být nerušen od ostatních. Kapsule jsou opatřeny uzamykatelnou skříňkou pro osobní věci, světýlkem ke čtení a zásuvkou pro dobytí elektronických zařízení.

kapsule

 

Půdorys 3.NP

final2 Model (1)

Půdorys 4.NP

final2 Model (1)

Půdorys 5.NP

final2 Model (1)

Půdorys 6.NP

final2 Model (1)

Pohled z ulice

final2 Model (1)

 

Pohled ze dvora

final2 Model (1)

 

Řez

final2 Model (1)

Author: Barbora Štefková & Alena Žáková Location: Brno [CZ] Type and year: Architectural competition, 2015 Status: Semi-finalist Visualizations: David Švanda