Forest sauna shed

2015

The shed is hidden in a forest closed to a village. It is designed as a place where you can escape from everyday worries. It serves for various uses throughout the year.

SPATIAL COMPOSITION

The shed  consists of a sauna, a protected area for relaxation in front of it and an open terrace with a frame. The frame can be replaced by existing trees. Using a ladder, you can climb above the sauna on the top platform.

SIZE

Usually the house is open. If  you put a terrace to the vertical position you can use it as a fourth wall of the house and completely close the object. Unlike this, a shading fabric stretched out between the house and the frame could enlarge the space.

elevation

MATERIALS

navrh 4 Model (1)

Mimicry

The shed is trying to hide and be an inconspicious inhabitant of the forest. It uses branches of trees as a masking.

Obklad z větví je použit na polotransparentní oddělení prostoru před saunou. Mezi větvemi zde prochází dostatek světla, zároveň je prostor chráněn a opticky oddělen od okolního lesa.

Obkladem z větví nacházíme nové využití pro stromy, které musely být pokáceny kvůli nutné rekultivaci lesa.

Exterior cladding

Pro vnější obklad sauny a prostor nad ní je použit plný obklad z tmavých desek. Je možno využít již použitých starých desek.

Sauna interior

Vnitřní světlý vnitřní prostor kontrastuje k tmavému špinavému vnějšku a působí čistým a útulným dojmem.

Ammunition boxes

Cenově dostupné muniční dřevěné bedny slouží jako variabilní posezení – libovolné umístění krabic může tvořit různé uspořádání sezení. Také jako stolík pro posezení u čaje.

YEAR-ROUND USE

The shed is designed to serve for various uses throughout the year.

navrh 4 Model (1)

Type and year: Studio project, 2015