Spojovací lávka ve výrobním areálu

Vrchlabí, 2015

POLOHA A ÚČEL STAVBY

Spojovací lávka se nachází ve městě Vrchlabí, v severozápadní části areálu ŠKODA.

Navrhovaná lávka pro pěší by měla spojovat administrativní budovu C1 s halou pro výrobu převodovek M2 závodu ŠKODA.

V současné době je provoz řešen venkem. Lávka by tak měla usnadnit přístup pro pracovníky haly do jídelny v 3.NP administrativní budovy a omezit zanášení venkovních nečistot do interiérů.

situace kopie

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Základní hmota lávky

Základní hmotu lávky dostaneme spojením dvou schodišť a oblouků- překlenutí cesty bez dalších podpor.

Posunutí oblouků

Lávka reaguje na okolní prostředí posunutím oblouků vzhledem k sobě po ose na opačnou stranu.

Posunutím oblouků docílíme toho, že pohled na oblouk zásadně neosekávají z žádné strany okolní budovy a cesta prochází středem oblouku.

KONCEPT_

Posunutí severního oblouku

Při vjezdu do areálu oblouk lávky zakrývá pohled na most na právé straně objekt vrátnice se střechou ve tvaru oblouku. Proto je severní oblouk lávky posunut nalevo. Lépe ho vnímáme při vstupu do areálu, navíc tvoří protiváhu oblouku vrátnice.

Posunutí jižního oblouku

Při pohledu na most z opačné strany od kruhového objezdu zakrývá oblouk lávky opět na pravé straně budova. Posunutím oblouku z tohoto pohledu nalevo (ale opačně oproti oblouku prvnímu), docílíme toho, že i z této strany z dálky vidíme oblouk lávky celý a cesta prochází středem oblouku.

Efekt při podjezdu mostu

Spodní strana mostu se první otáčí na jednu a pak na druhou stranu. Nejlépe to může člověk vnímat při podchodu mostu.

TECHNICKÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Konstrukce je tvořena dvěma oblouky. Síly v obloucích vyvažují na každé straně šikmé sloupy a rovné sloupy v závěru mostu.

Rámy vycházející z oblouků vynášejí  vnitřní tubus. Ten je tvořen mostovkou, zastřešením a prosklením. Přístupný je dvěma schodišti z každé strany.

Pro konstrukci mostu je volena ocel. Obložení konstrukce je řešeno panely z děrovaného plechu / tahokovu.

Konstrukční schéma

kce_

 

Pohled

pohled

With: Technoprojekt Location: Vrchlabí, Czech Republic Area: 300 sqm Type and year: Studio project, 2015 Estimated cost: 25-30 million CZK